« Tagasi

Arutati Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi tulevikku

Rakvere Linnavalitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade
10.04.2019
 

Märtsi lõpus kohtusid Tartus Rakvere Linnavalitsuse ning Haridus- ja teadusministeeriumi esindajad, et ühiselt arutada Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi tulevikku. Kohtumine oli ajendatud haridus- ja teadusministeeriumi valmisolekust võtta praegu kohalike omavalitsuste pidamisel olevad täiskasvanute gümnaasiumid riigi hallata.

Riik alustas 2018. aastal läbirääkimisi kohalike omavalitsustega, et leppida kokku täiskasvanute koolide ümberkorraldamise võimalused, pakkumaks täiskasvanud õppuritele üldharidust kutseõppeasutustes või riigigümnaasiumides. Läbirääkimised viiakse lõpule 2021. aastal.

Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul on riik viimaste aastate jooksul võtnud järjest enam vastutust üldkeskhariduse kättesaadavuse tagamisel. Muudetud on põhikooli- ja gümnaasiumiseadust ning kutseõppeasutuse seadust. „Eesmärgiks on avardada juurdepääsuvõimalusi tasemeharidusele nii riigigümnaasiumites kui ka kutseõppeasutustes, pakkudes neis põhi- ja keskhariduse omandamise võimalusi ka mittestatsionaarses õppevormis. Gümnaasiumide koondumise suund hõlmab ka täiskasvanute gümnaasiumeid, mis pakuvad mittestatsionaarset õpet," selgitas Haidak.

Riigi jaoks on väga tähtis vähendada oluliselt madala haridustasemega täiskasvanute arvu ning selleks on vältimatu senisest veelgi rohkem panustada väljalangevuse vähendamisse, õppurite õppesse tagasitoomisesse ning õppekeskkonna parandamisse.

Riik on viimastel aastatel investeerinud palju vahendeid kutseõppeasutuste ja riigigümnaasiumide õppekeskkonna nüüdisajastamisse. Täiskasvanute õppe toomine nende asutuste juurde võimaldab ka täiskasvanud õppuritele pakkuda oluliselt paremat õppekeskkonda, toetavaid meetmeid (nt õpilaskodu), täiendavaid valikuvõimalusi (nt kutse omandamine) ja tagada õpetajatele paremaid töötingimusi ja koormusi.

Rakvere Linnavalitsuse ja Haridus- ja teadusministeeriumi esindajate kohtumisel lepiti ümberkorralduste arutelu käigus kokku, et Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi õppe ümberkorraldamine toimub koostöös kohaliku omavalitsuse, täiskasvanute gümnaasiumi ja Rakvere Ametikooliga.

Järgmise sammuna alustatakse läbirääkimisi täiskasvanute gümnaasiumi  ja ametikooli vahel. Kuna riigigümnaasium avatakse Rakvere linnas alles 1. septembril 2022, nähakse parimaid võimalusi täiskasvanud õppijal keskhariduse omandamiseks Rakvere Ametikoolis. Läbirääkimised erinevate osapoolte vahel algavad tänavu kevadel ja Rakvere Ametikoolil on valmidus mittestatsionaarse õppevormi avamiseks 1. septembrist 2020. Selle ajani toimub Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis tavapärane õppetöö praegustes ruumides.

Rakvere abilinnapea Triin Varek rõhutab, et muudatuste tegemisel arvestatakse õppija vajadustega ja säilivad paindlikud võimalused pooleli jäänud haridustee jätkamiseks. „Õpingute jätkamine Rakvere Ametikoolis loob täiskasvanud õppurile laialdasemad võimalused, kuna lisaks üldkeskhariduse õppeprogrammi läbimisele saab soovi korral omandada kutseaineid. Mis samas ei ole kohustuslik."

2. aprillil kohtusid abilinnapea Triin Varek ja linna hariduse peaspetsialist Vilja Messer Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori Elle Allikvee ja hoolekogu esimehe Karin Ellenurmega, et anda tagasisidet ministeeriumis toimunud kohtumisele.

4. aprillil kohtusid Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi kollektiivi ja hoolekogu liikmetega Triin Varek, Vilja Messer ja Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba. Lepiti kokku töörühma loomine Rakvere linnavalitsuse, täiskasvanute gümnaasiumi ja ametikooli esindajatest, et alustada läbirääkimisi Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi õppurite üleviimiseks ametikooli mittestatsionaarsesse õppesse.

Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba: "Riik koolipidajana näeb, et Lääne-Virumaal võiks tulevikus mittestatsionaarne põhi- ja keskhariduse andmine toimuda ametikooli juures. Usun, et Rakvere Ametikool ja Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi juhtkond tagavad heas koostöös tänastele Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastele sujuva edasiõppimisvõimaluse ametikooli juures. Uutele põhi- ja üldkeskhariduse õpinguid alustavatele õpilastele oleme valmis soovi korral pakkuma ka kutsealast ettevalmistust, et tagada nende parem konkurentsivõime tööturul. Samas säilib paindlik täiskasvanute üldkeskharidusõpe."

 

Lisainfo:
Triin Varek
Rakvere abilinnapea
tel 322 5870, 502 8191
triin.varek@rakvere.ee
 
Teate koostas:
Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist
tel 510 4544
kristel.mand@rakvere.ee