Rakvere linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a istungi päevakord kell 9.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks OÜ-le...

Rakvere linnavalitsuse 09.01.2017 istungi päevakord

1. Igapäevaelu toetamise teenuse eest tasumine     2. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks     3. Rakvere linnavalitsuse 19. detsembri 2016. a korralduse nr...

Rakvere linnavalitsuse 02.01.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 02.01.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere linnavalitsuse 27.12.2016 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 27.12.2016 istungi päevakord kell 09.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Rakvere linnavalitsuse 28. septembri 2015. a...

Johannes Mihkelsoni Keskus kutsub Sind rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuks

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK) otsib tööle tugiisikuid, kes abistaksid ja nõustaksid Eestis elavaid rahvusvahelise kaitse saanud isikuid. Sealhulgas otsime tugiisikuid Rakverest ja Kundast. ...

Rakvere linnavalitsuse 19.12.2016 istungi

Rakvere linnavalitsuse 19.12.2016 istungi päevakord kell 09.00  1. Rakvere linnavalitsuse 11. juuli 2016. a korralduse nr 425 „Sotsiaaltoetuse määramise komisjoni moodustamine, komisjoni...

MIDA MA PEAN TEADMA, KUI MU LAPS ASTUB RAKVERE LINNAS ESIMESSE KLASSI?

Rakvere linna munitsipaalkoolid on Rakvere Gümnaasium, Rakvere Põhikool, Rakvere Reaalgümnaasium. Erakoolid on Rakvere Eragümnaasium ja Rakvere Vanalinna Kool. Vanem, kes  soovib oma...

Rakvere linnavalitsuse 12.12.2016 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 12.12.2016 istungi päevakord kell 9.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonna projektide ja ürituste toetuse...

Rakvere linnavalitsuse 05.12.2016 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 05.12.2016 istungi päevakord kell 09.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Rakvere linnavalitsuse määruste kehtetuks...

Rakvere linnvalitsuse 28.11.2016. a istungi päevakord

Rakvere linnvalitsuse 28.11.2016. a istungi päevakord kell 09.00  1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine ...

Rakvere linnavalitsuse 21.11.2016. a istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 21.11.2016. a istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Volituse andmine     3....

Rakvere linnavalitsuse 14.11.2016 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 14.11.2016 istungi päevakord kell 09.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks     3....

Rakvere linnavalitsuse 07.11.2016 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 07.11.2016 istungi päevakord kell 9.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Taksoveoloa andmine     3. Rakvere linnavolikogule...

Rakvere linnavalitsuse 31.10.2016 istungi päevakord

1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     3. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine  ...

Rakvere linnavalitsuse 24.10.2016 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Hooldekodu toetuse andmine     3. Hooldekodu toetuse andmine     4. Hooldekodu toetuse...

Rakvere linnavolikogu istung 14.09.2016

K U T S E RAKVERE   LINNAVOLIKOGU istungile 14. septembril 2016.a. algusega kell 12.00    Istung toimub Rakvere Linnavolikogu saalis, Lai tn 20 ...

Rakvere linnavalitsuse 17.10.2016 istungi päevakord

1. Pärimismenetluse algatamise, pärijate välja selgitamise ning pärandvara vastu võtmise avalduse esitamine     2. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine...

Rakvere linnavalitsuse 10.10.2016 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks                  2. Taksoveoloa andmine              ...

Rakvere linnavalitsuse 03.10.2016 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks  2. Taksojuhi teenindajakaardi kehtivuse peatamine      3. Rakvere linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi...