Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 22.12.2014

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks . Ettekandja : Riina Männiste 2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3. Hooldajatoetuse määramine. Ettekandja...

Valgusfoori ümberprogrammeerimine

Seoses Tallinna tänava ja C.R. Jakobsoni tänava valgusfoori ümberprogrammeerimisega, lülitatakse valgusfoor vilkuvale režiimile.   Vabandame ebamugavuste pärast.   ...

Rakvere linn kutsub aastavahetuse ilutulestikku toetama

Rakvere linn koos tublide ettevõtjatega korraldab juba 15. aastat järjest ilutulestikku. 

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 15.12-21.12.2014

Istungi päevakord 15.12.2014 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 19. augusti 2013 a. määruse nr 5 "Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine. Ettekandja : Riina Männiste 2....

Linnavalitsus ootab ettepanekuid Rakvere teenetemärgi Rakvere Kroonimärk kandidaatide kohta

Rakvere linnavalitsus ootab hiljemalt 12. jaanuariks kirjalikke ettepanekuid Kroonimärgi, Rakvere linna teenetemärgi andmiseks. Ettepaneku saab teha nii füüsiline kui ka juriidiline isik. ...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 08.12-14.12.2014

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 8.12.2014 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 10. novembri 2014 a. korralduse nr 892 "Hooldekodusse paigutamisest keeldumine" peale esitatud...

Keskkonnaamet algatab Rakvere Vallimäe ja Pahnimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamise

Vastavalt looduskaitseseadusele võtab ala kaitsealana või hoiualana kaitse alla Vabariigi Valitsus ning lähtudes eeltoodust ja haldusmenetluse seadusest, tunnistab senise kaitseala kaitsekorra...

Täna 1. detsembril pandi nurgakivi uuenevale Rakvere Rohuaia Lasteaiale

Posti tn 29 maja rekonstrueeritakse 2015 aasta suveks Eesti-Šveitsi koostööprogrammi toel vähese energiakasutusega lasteaiaks. Rekonstrueerimise eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 01.12-07.12.2014

Istungi päevakord 1.12.2014 kell 09:00 1. Toimetulekutoetuse maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3....

Rakvere Linnavalitsus korraldab riigihanke

Rakvere Linnavalitsus korraldab  riigihanke "Ujumise algõpetuse läbiviimine Rakvere linna munitsipaalkoolide I kooliastmes 2015-2016" (riigihanke  viitenumber 157184). Info ...

Rakvere linnavalituse istungi päevakord

Istungi päevakord 24.11.2014 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak...

Rakvere tõstab inimeste keskkonnateadlikkust

Novembri viimane nädal on nimetatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vältimise nädalaks ( European Week for Waste Reduction www.ewwr.eu ), mille raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket...

Ametlike kohanimede määramine

29. oktoobril 2014 toimunud Rakvere linnavolikogu istungil määrati uued ametlikud kohanimed  järgmiselt : F. R. Kreutzwaldi tn 22 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala...

Ametliku kohanime määramine liikluspinnale

Rakvere linnavolikogu 29. oktoobri 2014.a otsusega nr 83 on algatatud ametliku kohanime määramine liikluspinnale, mis on detailplaneeringu alusel määratud teeservituudi alaks ning mis jääb ...

Rakvere linnavalitsuse eelinfo 17.11-23.11.2014

Istungi päevakord 17.11.2014 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks . Ettekandja : Riina Männiste 2. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine. Ettekandja :...

Targa Maja nurgakivi asetamine

Täna 14. novembril kell 14.00 toimub Rakvere Targa Maja kompetentsikeskuse nurgakivi asetamine. 

Rakvere linnavalitsuse 10.11.2014 istungi päevakord

Istungi päevakord 10.11.2014 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Vähekindlustatud perede laste koolitustoetuse määramine. ...

Rakvere Linnavalitsus korraldab hanke Tartu tn - Parkali tn kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks

Palume hinnapakkumust Tartu tn - Parkali tn kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks. Projektdokumentatsiooni valmimistähtaeg on  10.01. 2015 a. Tehniline kirjeld ...

Pühapäev on Rakveres beebide- ja isadepäev

Kaheksateistkümnendat korda jagab Rakvere linn hõbelusikaid oma vastsetele linnakodanikele sel pühapäeval, 09. novembril kell 12 Rakvere Kultuurikeskuses. Hõbelusika saavad seekord 82 last -...

Rakvere linnavalitsuse 03.11.2011 istungi päevakord

Istungi päevakord 3.11.2014 kell 09:00 1. Sõidukikaartide andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine. Ettekandja : Riina Männiste 3. Toimetulekutoetuse...