Info

Info seoses asfalteerimistöödega, C.R.Jakobsoni tn suletud liikluseks alates 29.10.2014 kell 9:00 kuni 05.11.2014 kell 22:00    

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 27.10-02.11.2014

Esmaspäev 27.10   Istungi päevakord 27.10.2014 kell 09:00 1. Taksoveoloa andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Sõidukikaardi andmine. Ettekandja : Riina Männiste ...

Istungi päevakord 20.10.2014

Istungi päevakord 20.10.2014 kell 09:00 1. Vähekindlustatud perede laste koolitustoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu...

Rakvere linnavalitsuse päevakord, 06.10.2014

Istungi päevakord 6.10.2014 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 30 juuni 2014.a korralduste nr 504 ja nr 505 kehtetuks tunnistamine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Toimetulekutoetuse...

Õpetajate tunnustamine

  Neljapäeval, 2. oktoobril tunnustasid Rakvere linnapea Mihkel Juhkami ja abilinnapea Kairit Pihlak hotelli Wesenbergh Kuursaalis Rakvere linna haridusasutuste õpetajaid: nii...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 29.09-05.10

Istungi päevakord 29.09.2014 kell 09:00 1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Vähekindlustatud perede laste koolitustoetuse määramine. Ettekandja : Kairit...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 22. september - 28. september

  Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 22. september - 28. september Esmaspäev 22. september Kell 09.00 Rakvere linnavalitsuse istung Istungi päevakord ...

Liikluse ümberkorraldused Rakveres

C.R.Jakobsoni tänava lõigul Tallinna tänava ristmikust kuni Parkali tänava ristmikuni renoveeritakse vee- , kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikke ja nende ühendused, ehitatakse välja...

Rakvere linn toetab alates 1. septembrist lastehoiuteenuse pakkujaid

Rakvere linn toetab alates 1. septembrist lastehoiuteenuse pakkujaid, kes osutavad teenust Rakvere linna lastele vanuses 1,5-3 aastat. Teenuse pakkujatel, kellel on vastav tegevusluba,  tuleb...

Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014.a otsusega nr 47 on algatatud ametliku kohanime määramine

1. F. R. Kreutzwaldi tn 22 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu alusel moodustatavale liikluspinnale, mis tagab juurdepääsu neljale moodustatavale elamumaa kinnistule; ...