Rakvere linnavalitsuse 05.12.2016 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 05.12.2016 istungi päevakord kell 09.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Rakvere linnavalitsuse määruste kehtetuks...

Rakvere linnvalitsuse 28.11.2016. a istungi päevakord

Rakvere linnvalitsuse 28.11.2016. a istungi päevakord kell 09.00  1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine ...

Rakvere linnavalitsuse 21.11.2016. a istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 21.11.2016. a istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Volituse andmine     3....

Rakvere linnavalitsuse 14.11.2016 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 14.11.2016 istungi päevakord kell 09.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks     3....

Rakvere linnavalitsuse 07.11.2016 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 07.11.2016 istungi päevakord kell 9.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Taksoveoloa andmine     3. Rakvere linnavolikogule...

Rakvere linnavalitsuse 31.10.2016 istungi päevakord

1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     3. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine  ...

Rakvere linnavalitsuse 24.10.2016 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Hooldekodu toetuse andmine     3. Hooldekodu toetuse andmine     4. Hooldekodu toetuse...

Rakvere linnavolikogu istung 14.09.2016

K U T S E RAKVERE   LINNAVOLIKOGU istungile 14. septembril 2016.a. algusega kell 12.00    Istung toimub Rakvere Linnavolikogu saalis, Lai tn 20 ...

Rakvere linnavalitsuse 17.10.2016 istungi päevakord

1. Pärimismenetluse algatamise, pärijate välja selgitamise ning pärandvara vastu võtmise avalduse esitamine     2. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine...

Rakvere linnavalitsuse 10.10.2016 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks                  2. Taksoveoloa andmine              ...

Rakvere linnavalitsuse 03.10.2016 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks  2. Taksojuhi teenindajakaardi kehtivuse peatamine      3. Rakvere linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi...

Rakvere Triinu Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga pakkuda lastele tervislikku ja kvaliteetset toitu

Rakvere Triinu Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga pakkuda lastele tervislikku ja kvaliteetset toitu ning sõlmida eeltoodud eesmärgil lühiajaline toitlustamisteenuse osutamise leping...

Rakvere Rohuaia Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga osutada lastele tervislikku toitlustamise teenust

Rakvere Rohuaia Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga osutada lastele tervislikku toitlustamise teenust ning sõlmida eeltoodud eesmärgil lühiajaline toitlustamisteenuse osutamise leping...

Rakvere Kungla Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga osutada lastele tervislikku toitlustamise teenust

Rakvere Kungla Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga osutada lastele tervislikku toitlustamise teenust ning sõlmida eeltoodud eesmärgil lühiajaline toitlustamisteenuse osutamise leping...

Linnavalitsuse istungi päevakord 27.06.2016

Istungi päevakord 27.06.2016 kell 09:00 1. Pärandvaraks oleva õigusvastaselt võõrandatud vara kompensatsiooninõude esitamine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõudest loobumine. ...

Linnavalitsuse istungi päevakord 20.06.2016

Istungi päevakord 20.06.2016 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. ...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 13.06.2016

Istungi päevakord 13.06.2016 kell 09:00   1. Taksoveoloa andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina...

Linnavalitsuse Istungi päevakord 6.06.2016

Istungi päevakord 6.06.2016 kell 09:00     1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks . Ettekandja : Riina Männiste 2. Toimetulekutoetuse maksmine. ...

Kuidas ELi õigusakte paremini rakendada, et kaitsta meie keskkonda?

Kuidas ELi õigusakte paremini rakendada, et kaitsta meie keskkonda? Millised mehhanismid ja vahendid on võimalik välja töötada selleks, et parandada keskkonnaalaste õigusaktide nõuetelevastavuse...