Rakvere linnavalitsuse istung 26.01.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 26.01.2015 kell 09:00 Istung toimub Rakvere Linnavalitsuse saalis, Tallinna tn 5 Rakveres 1. Rakvere linnavalitsuse määruse eelnõu "Rakvere...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 19.01-25.01.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 19.01.2015 kell 09:00 Istung toimub Rakvere Linnavalitsuse saalis, Tallinna tn 5 Rakveres 1. Rakvere Linnavalitsuse 2015. aasta hankeplaan....

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete ning papi ja paberi kogumist jäätmevaldajatelt. Rakvere Linnavolikogu...

Rakvere Linnavalitsuse 12.01.2015 istung

Istungi päevakord 12.01.2015 kell 09:00 1. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Riigikogu valimise korraldamiseks jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine" esitamine. Ettekandja : Riina...

Side tn 10 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

20.01.2015 – 03.02.2015. a on Rakvere Linnavalitsuses Tallinna tn 5 a, Side tn 10 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistule ehitusõiguse määramine...

Rakvere linnavalitsuse 05.01.2014 istungi päevakord

Istungi päevakord 5.01.2015 kell 11:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Vajaduspõhise peretoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak ...

Rakvere linnavalitsuse 29.12.2014 istungi päevakord

Istungi päevakord 29.12.2014 kell 11:00 1. Toimetulekutoetuse maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Vähekindlustatud perede laste koolitustoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3....

Jõulutunnel

Tänavu kogutakse annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. Alates 5. jaanuarist  2015.a. on võimalik saada informatsiooni Jõulutunneli annetuste kohta telefonil 322 5879...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 22.12.2014

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks . Ettekandja : Riina Männiste 2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3. Hooldajatoetuse määramine. Ettekandja...

Valgusfoori ümberprogrammeerimine

Seoses Tallinna tänava ja C.R. Jakobsoni tänava valgusfoori ümberprogrammeerimisega, lülitatakse valgusfoor vilkuvale režiimile.   Vabandame ebamugavuste pärast.   ...

Rakvere linn kutsub aastavahetuse ilutulestikku toetama

Rakvere linn koos tublide ettevõtjatega korraldab juba 15. aastat järjest ilutulestikku. 

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 15.12-21.12.2014

Istungi päevakord 15.12.2014 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 19. augusti 2013 a. määruse nr 5 "Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine. Ettekandja : Riina Männiste 2....

Linnavalitsus ootab ettepanekuid Rakvere teenetemärgi Rakvere Kroonimärk kandidaatide kohta

Rakvere linnavalitsus ootab hiljemalt 12. jaanuariks kirjalikke ettepanekuid Kroonimärgi, Rakvere linna teenetemärgi andmiseks. Ettepaneku saab teha nii füüsiline kui ka juriidiline isik. ...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 08.12-14.12.2014

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 8.12.2014 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 10. novembri 2014 a. korralduse nr 892 "Hooldekodusse paigutamisest keeldumine" peale esitatud...

Keskkonnaamet algatab Rakvere Vallimäe ja Pahnimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamise

Vastavalt looduskaitseseadusele võtab ala kaitsealana või hoiualana kaitse alla Vabariigi Valitsus ning lähtudes eeltoodust ja haldusmenetluse seadusest, tunnistab senise kaitseala kaitsekorra...

Täna 1. detsembril pandi nurgakivi uuenevale Rakvere Rohuaia Lasteaiale

Posti tn 29 maja rekonstrueeritakse 2015 aasta suveks Eesti-Šveitsi koostööprogrammi toel vähese energiakasutusega lasteaiaks. Rekonstrueerimise eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 01.12-07.12.2014

Istungi päevakord 1.12.2014 kell 09:00 1. Toimetulekutoetuse maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3....

Rakvere Linnavalitsus korraldab riigihanke

Rakvere Linnavalitsus korraldab  riigihanke "Ujumise algõpetuse läbiviimine Rakvere linna munitsipaalkoolide I kooliastmes 2015-2016" (riigihanke  viitenumber 157184). Info ...

Rakvere linnavalituse istungi päevakord

Istungi päevakord 24.11.2014 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak...

Rakvere tõstab inimeste keskkonnateadlikkust

Novembri viimane nädal on nimetatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vältimise nädalaks ( European Week for Waste Reduction www.ewwr.eu ), mille raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket...