Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 08.02.2016

Istungi päevakord 8.02.2016 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Hooldajatoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3. Rakvere...

Alates 01.02.2016 kehtib Rakvere linnaliinibussides tänapäevane piletisüsteem, kasutusel on bussikaart.

Vajaliku 2 eurose sõidukaardi saab soetada ja sellele raha laadida Rakvere bussijaama piletikassades. Sõidusoodustusi omavad inimesed peavad sõidukaardi kindlasti isikustama. Kaarti saab...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 01.02.2016

Istungi päevakord 1.02.2016 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 11. jaanuari 2016 a. korralduse nr 28 "Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Tuleviku 16)" peale esitatud vaide...

Istungi päevakord 25.01.2016

Istungi päevakord 25.01.2016 kell 09:00 1. Pankrotimenetluse kulude katteks raha deponeerimine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Kompromissi sõlmimine Rakvere linna kaebuse mentluses Haridus-...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 18.01-24.01.2016

18.01.2016 kell 09:00, Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord   1. Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kehtivuse peatamine. Ettekandja : Riina Männiste 2....

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 11.01-17.01.2016

11.01.2016 kell 09:00, Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Korrastustööd Rakvere Rahvaaias

Sel nädalal teostatakse Rakvere Rahvaaias projekti  „Rakvere Rahvaaia puistu dendroloogilisel hinnangul põhinevad korrastustööd" II etapi töid. Vastavalt läbiviidud hanke tulemustele...

Kuuskede põletamine

Rakvere linna traditsiooniline ühine jõulupuude põletamine toimub 7. jaanuaril kell 19 Ausambamäe pargis (Koidula ja Võimla tänava nurgal). Korraldavad Rakvere Kultuurikeskus ja...

Rakvere linnavalitsuse 04.01.2016, kell 13.00

Istungi päevakord 4.01.2016 kell 13.00 1. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Rakvere linna munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord" ja Rakvere linnavalitsuse määruse eelnõu...

Rakvere linnavalitsus ootab hiljemalt 11. jaanuariks kirjalikke ettepanekuid Kroonimärgi, Rakvere linna teenetemärgi andmiseks

Rakvere linnavalitsus ootab hiljemalt 11. jaanuariks kirjalikke ettepanekuid Kroonimärgi, Rakvere linna teenetemärgi andmiseks. Ettepaneku saab teha nii füüsiline kui ka juriidiline isik. ...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 21.12.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 21.12.2015 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks . Ettekandja : Riina Männiste 2. Rakvere linnavalitsuse 14....

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 14.12-20.12.2015

14.12.2015 kell 09:00 Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord   1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Rakvere Spordikooli...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise viimaste Rakvere lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõiguste koormamiseks. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 30.11-06.12.2015

Istungi päevakord 30.11.2015 kell 09:00 1. Hooldajatoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Hooldajatoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3. Hooldaja ja...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 23.11-29.11.2015

23.11.2015 kell 09:00, Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord   1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Ühekordse sotsiaaltoetuse...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 16.11.2015. a korraldusega nr 1020 algatati  Tallinna tn 25 ja Tööstuse tn 4 kinnistute ning neid ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine, mille ülesanne on...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 16.11.2015. a korraldusega nr 1019 algatati  F. R. Kreutzwaldi tn 24a kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu koostamine, mille ülesanne on...

02.12.2015 – 16.12.2015. a on Rakvere Linnavalitsuses Tallinna tn 5a, Vallikraavi tn 2 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu avalik väljapanek

 Detailplaneeringu ülesanne on kinnistule uue juurdepääsu planeerimine, tänavate, maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, ning muude...