Linnavalitsuse istungi päevakord 8.08.2016 kell 09:00

  1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3. Ühekordse...

Rakvere Triinu Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga pakkuda lastele tervislikku ja kvaliteetset toitu

Rakvere Triinu Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga pakkuda lastele tervislikku ja kvaliteetset toitu ning sõlmida eeltoodud eesmärgil lühiajaline toitlustamisteenuse osutamise leping...

Rakvere Rohuaia Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga osutada lastele tervislikku toitlustamise teenust

Rakvere Rohuaia Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga osutada lastele tervislikku toitlustamise teenust ning sõlmida eeltoodud eesmärgil lühiajaline toitlustamisteenuse osutamise leping...

Rakvere Kungla Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga osutada lastele tervislikku toitlustamise teenust

Rakvere Kungla Lasteaed küsib hinnapakkumisi eesmärgiga osutada lastele tervislikku toitlustamise teenust ning sõlmida eeltoodud eesmärgil lühiajaline toitlustamisteenuse osutamise leping...

Linnavalitsuse istungi päevakord 27.06.2016

Istungi päevakord 27.06.2016 kell 09:00 1. Pärandvaraks oleva õigusvastaselt võõrandatud vara kompensatsiooninõude esitamine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõudest loobumine. ...

Linnavalitsuse istungi päevakord 20.06.2016

Istungi päevakord 20.06.2016 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. ...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 13.06.2016

Istungi päevakord 13.06.2016 kell 09:00   1. Taksoveoloa andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina...

Linnavalitsuse Istungi päevakord 6.06.2016

Istungi päevakord 6.06.2016 kell 09:00     1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks . Ettekandja : Riina Männiste 2. Toimetulekutoetuse maksmine. ...

Kuidas ELi õigusakte paremini rakendada, et kaitsta meie keskkonda?

Kuidas ELi õigusakte paremini rakendada, et kaitsta meie keskkonda? Millised mehhanismid ja vahendid on võimalik välja töötada selleks, et parandada keskkonnaalaste õigusaktide nõuetelevastavuse...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 30.05.2016

Istungi päevakord 30.05.2016 kell 09:00   1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 02.05.2016 kell 09.00

Istungi päevakord 2.05.2016 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine. Ettekandja : Riina...

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm   Mais toimub igakevadine suurõppus Kevadtorm, millel osaleb ka Eesti õhuvägi koos liitlastega. Seetõttu võib õhus märgata meie ja meie liitlaste...

Rakvere linnavalitsusese istungi päevakord 25.04.2016

Rakvere linnavalitsuses istungi päevakord 25.04.2016 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 18.04-24.04.206

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 18.04.2016 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Homsest hakkab üle Eesti kehtima tuleohtlik aeg

Viimase nädala ajaga kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori kohusetäitja käskkirjaga määratakse tuleohtliku aja...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 11.04.2016

Istungi päevakord 11.04.2016 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja :...

Lemminkäinen Eesti AS teavitab teid, et alates 14.04.2016 kl ~9:00 kuni 17.04.2016 ~20:00 on seoses ülekäiguradade ehitusega, Võidu tänav suletud liiklusele kuues erinevas kohas.

Objekt: Võidu, J. Kunderi ja Karja tänavate vee-, kanalisatsiooni ja sademevee, kaugkütte torustike, elektri ja side kaablite ning teede ja tänavavalgustuse ehitustööd. Tellijad: ...

Rakvere Linnavalitsus võtab tööle Rakvere Triinu Lasteaia direktori

Lasteaia direktori peamised tööülesanded on: ·        lasteaia igapäevase tegevuse juhtimine; ·        linna...

Mobiilivaba päev

5.aprillil toimub Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti  üle-eestiline aktsioon juhtimaks liiklejate tähelepanu kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele  sõidukiroolis. Mobiilivabal...