Rakvere Võidu tn sulgemine

Objekt: Voidu, J. Kunderi ja Karja tänavate vee-, kanalisatsiooni ja sademevee, kaugkütte torustike, elektri ja side kaablite ning teede ja tänavavalgustuse ehitustööd.   ...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 06.08.2015

Istungi päevakord 6.08.2015 kell 11:00 1. Riigihanke "Rakvere Rohuaia lasteaia mööbli ostmine koos paigaldamisega" pakkumuse edukaks tunnistamine. Ettekandja : Mihkel Juhkami 2. AS-iga...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 03.08.2015

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Marika Villup 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Marika Villup 3. Nõusoleku andmine avaliku...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 06.07.2015

Istungi päevakord 6.07.2015 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja :...

Rakvere linnavolikogu 01.07.2015 istungi päevakord

RAKVERE   LINNAVOLIKOGU 1. juulil 2015.a. algusega kell 12.00   Istung toimub Rakvere Linnavalitsuse saalis, Tallinna tn 5 Rakveres PÄEVAKORD: 1....

03.-04. Juulil toimub Virumaal jalgrattaretk „TAHAN SÕITA OHUTULT“

03.-04. Juulil toimub Virumaal jalgrattaretk „TAHAN SÕITA OHUTULT" Ürituse käigus pakuvad Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet ja Autoabi järgnevaid tegevusi: • vastatakse...

Pika tänava arhtektuurikonkurss

Eesti Vabariik 100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum" raames korraldatud Pika tänava tänavaala arhitektuurikonkurss on lõppenud. Žürii hindas töid 25. juunil. Võitjate avalikustamine ja...

Rakvere linna Kreisilaada parimad

Laadakorraldusnõukogu tunnistas 2015. aasta parimateks Rakvere linna Kreisilaada väljapanekuteks: Valge Kassi Maja  ja Põrandaalune Piraadikaup Must Pärl. Valge kassi maja ...

Ühekordse kooliminekutoetuse maksmine

Ka sel aastal toetab Rakvere Linnavalitsus esimesse klassi minevaid õpilasi õppevahendite ostmisel 64 euro suuruse summaga. Toetust ei maksta välja sularahas, vaid lapsevanemale antakse kaart,...

Rakvere Linnvalitsuse eelinfo 15.06.2015-21.06.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 15.06.2015 kell 09:00     1. Sõidukikaardi andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 08.06-14.06.2015

Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 08. juunil 2015.a kell 14.00 – 15.00 Rakvere linnavalitsuses volikogu esimehe kabinetis nr 3, Tallinna tn 5. ...

Kaevetööd Seminari tänaval

Saveka Torutööd OÜ alustab vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödega  Rakveres Seminari tn. alates 15.06.2015 Tööde lõpp 1.11.2015. Kaevetöödega seoses suletakse autoliiklusele...

Rakvere sõpruslinna Lapua mehed tantsivad kolmandal meeste tantsupeol

Rühm Lapuan Miehet, juhendaja Paula Alakarhu Rakvere linn tegi Laua meestele pakkumise osaleda 3. meeste tantsupeol. Sellest hakati kinni ja 2015. aasta märtsis käisid abilinnapea Kairit...

Rakvere linnavalitsuse 25.05.2015 istungi päevakord

Istungi päevakord 25.05.2015 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 24. märtsi 2014 a. korralduse nr 205 "Taksoveoloa andmine" muutmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine...

Rakvere Linnavalitsus otsib koostööpartnereid Rakvere linna haldusterritooriumil koolitarbeid müüvate ettevõtete hulgast kooliminekutoetuse maksmiseks 2015. aastal

Rakvere Linnavalitsus otsib koostööpartnereid Rakvere linna haldusterritooriumil koolitarbeid müüvate ettevõtete hulgast kooliminekutoetuse maksmiseks 2015. aastal. Soovijatel palume hiljemalt...

Liikluskorralduse muudatus

18.05-22.05. 2015 on seoses kõnnitee ehitusega Tallinna tn 16 üks sõidusuund suletud, mistõttu on antud kohas liiklus häiritud.   Kontaktisik: Riho Pau töödejuhataja, telefon:...

Rakvere linnale kuuluvates koolides asub sel sügisel koolitarkust nõudma 7 klassi jagu koolijütse.

  Rakvere linnavalitsuse korraldusega avatakse 1.septembril sellel aastal Rakvere linna munitsipaalkoolides 7 klassikomplekti: reaalgümnaasiumis 3, gümnaasiumis 3, põhikoolis 1. ...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 18.05-24.05.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 18.05.2015 kell 09:00 1. Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine. Ettekandja : Marika Villup 2. Sõidukikaardi andmine. Ettekandja : Marika...

Rakvere linnavalitsuse istung 11.05.2015

Istungi päevakord 11.05.2015 kell 09:00 1. Rakvere Reaalgümnaasiumi hoolekogu ettepaneku arutamine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. ...