Rakvere linnavalitsuse 05.10.2015 istungi päevakord

Istungi päevakord 5.10.2015 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 05. detsembri 2011. a korraldus nr 1015 "Taksojuhi teenindajakaardi väljastamise taotluse vormi kinnitamine" kehtetuks...

Rakvere Linnavalitsuse 28.09.2015 istungi päevakord

Istungi päevakord 28.09.2015 kell 09:00 1. Ühistranspordiseaduses sätestatud taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Rakvere linnavalitsuse 02....

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 21.09-27.09.2015

Rakvere linnavalitsuse Istungi päevakord 21.09.2015 kell 09:00 1. Sõidukikaardi andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja...

Rakvere linnavalitsuse 31.08.2015. a korraldusega nr 807 kehtestati Pikk tn 39 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneering teeb ettepaneku jagada olemasolev kinnistu ida-lääne suunas kaheks, nii, et säilib täna kasutusel olev...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 14.09-20.09.2015

14.09.2015 kell 09:00 Rakvere linnavalitsuse istung   Istungi päevakord 1. Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Rakvere linnavolikogule...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 07.09-13.09.2015

Istungi päevakord 7.09.2015 kell 09:00 1. Vajaduspõhise peretoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Vähekindlustatud perede laste koolitustoetuse määramine . Ettekandja : Kairit...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 31.08-06.09.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 31.08.2015 kell 09:00     1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Marika Villup 2....

Rakvere Võidu tn sulgemine

Objekt: Voidu, J. Kunderi ja Karja tänavate vee-, kanalisatsiooni ja sademevee, kaugkütte torustike, elektri ja side kaablite ning teede ja tänavavalgustuse ehitustööd.   ...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 06.08.2015

Istungi päevakord 6.08.2015 kell 11:00 1. Riigihanke "Rakvere Rohuaia lasteaia mööbli ostmine koos paigaldamisega" pakkumuse edukaks tunnistamine. Ettekandja : Mihkel Juhkami 2. AS-iga...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 03.08.2015

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Marika Villup 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Marika Villup 3. Nõusoleku andmine avaliku...

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 06.07.2015

Istungi päevakord 6.07.2015 kell 09:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja :...

Rakvere linnavolikogu 01.07.2015 istungi päevakord

RAKVERE   LINNAVOLIKOGU 1. juulil 2015.a. algusega kell 12.00   Istung toimub Rakvere Linnavalitsuse saalis, Tallinna tn 5 Rakveres PÄEVAKORD: 1....

03.-04. Juulil toimub Virumaal jalgrattaretk „TAHAN SÕITA OHUTULT“

03.-04. Juulil toimub Virumaal jalgrattaretk „TAHAN SÕITA OHUTULT" Ürituse käigus pakuvad Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet ja Autoabi järgnevaid tegevusi: • vastatakse...

Pika tänava arhtektuurikonkurss

Eesti Vabariik 100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum" raames korraldatud Pika tänava tänavaala arhitektuurikonkurss on lõppenud. Žürii hindas töid 25. juunil. Võitjate avalikustamine ja...

Rakvere linna Kreisilaada parimad

Laadakorraldusnõukogu tunnistas 2015. aasta parimateks Rakvere linna Kreisilaada väljapanekuteks: Valge Kassi Maja  ja Põrandaalune Piraadikaup Must Pärl. Valge kassi maja ...

Ühekordse kooliminekutoetuse maksmine

Ka sel aastal toetab Rakvere Linnavalitsus esimesse klassi minevaid õpilasi õppevahendite ostmisel 64 euro suuruse summaga. Toetust ei maksta välja sularahas, vaid lapsevanemale antakse kaart,...

Rakvere Linnvalitsuse eelinfo 15.06.2015-21.06.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 15.06.2015 kell 09:00     1. Sõidukikaardi andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 08.06-14.06.2015

Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 08. juunil 2015.a kell 14.00 – 15.00 Rakvere linnavalitsuses volikogu esimehe kabinetis nr 3, Tallinna tn 5. ...

Kaevetööd Seminari tänaval

Saveka Torutööd OÜ alustab vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödega  Rakveres Seminari tn. alates 15.06.2015 Tööde lõpp 1.11.2015. Kaevetöödega seoses suletakse autoliiklusele...