Liikluse ümberkorraldused Rakveres

C.R.Jakobsoni tänava lõigul Tallinna tänava ristmikust kuni Parkali tänava ristmikuni renoveeritakse vee- , kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikke ja nende ühendused, ehitatakse välja...

Rakvere linn toetab alates 1. septembrist lastehoiuteenuse pakkujaid

Rakvere linn toetab alates 1. septembrist lastehoiuteenuse pakkujaid, kes osutavad teenust Rakvere linna lastele vanuses 1,5-3 aastat. Teenuse pakkujatel, kellel on vastav tegevusluba,  tuleb...

Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014.a otsusega nr 47 on algatatud ametliku kohanime määramine

1. F. R. Kreutzwaldi tn 22 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu alusel moodustatavale liikluspinnale, mis tagab juurdepääsu neljale moodustatavale elamumaa kinnistule; ...