Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 02.03.2015

Istungi päevakord 2.03.2015 kell 08:30 1. Toimetulekutoetuse maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Hooldajatoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3. Sotsiaalvaldkonna ürituste ja...

Rakvere Linnavalitsuse 23.02.2015 linnavalitsuse istungi päevakord

Istungi päevakord 23.02.2015 kell 09:00 1. Hooldajatoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3. Hooldaja ja...

Rakvere linnavalitsuse 16.02 istungi otsuse kohaselt antakse sel aastal Rakvere linna teenetemärk - Rakvere Kroonimärk, kolmele kaaslinlasele:

Teenetemärgi pälvivad laulja, kitarrist ja laulukirjutaja Andrus Albrecht, keda tema loomingu austajad teavad eelkõige esinejanime Bonzo kaudu, pedagoog ja mitmekülgne kultuuritegelane Raivo...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 16.02-22.02.2015

Istungi päevakord 16.02.2015 kell 09:00 1. Taksoveoloa andmine. Ettekandja : Riina Männiste 2. Sõidukikaardi andmine. Ettekandja : Riina Männiste 3. Nõusoleku andmine avaliku...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 09.02-15.02.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 9.02.2015 kell 09:00 1. Rakvere Linnavalitsuse hankekord. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. ...

Rakvere linnavalitsuse 02.02.2015 istungi päevakord

Istungi päevakord 2.02.2015 kell 08:30 1. Rakvere Linnavalitsuse hankekord. Ettekandja : Riina Männiste 2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 3....

Rakvere linnavalitsuse istung 26.01.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 26.01.2015 kell 09:00 Istung toimub Rakvere Linnavalitsuse saalis, Tallinna tn 5 Rakveres 1. Rakvere linnavalitsuse määruse eelnõu "Rakvere...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 19.01-25.01.2015

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 19.01.2015 kell 09:00 Istung toimub Rakvere Linnavalitsuse saalis, Tallinna tn 5 Rakveres 1. Rakvere Linnavalitsuse 2015. aasta hankeplaan....

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete ning papi ja paberi kogumist jäätmevaldajatelt. Rakvere Linnavolikogu...

Rakvere Linnavalitsuse 12.01.2015 istung

Istungi päevakord 12.01.2015 kell 09:00 1. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Riigikogu valimise korraldamiseks jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine" esitamine. Ettekandja : Riina...

Side tn 10 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

20.01.2015 – 03.02.2015. a on Rakvere Linnavalitsuses Tallinna tn 5 a, Side tn 10 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistule ehitusõiguse määramine...

Rakvere linnavalitsuse 05.01.2014 istungi päevakord

Istungi päevakord 5.01.2015 kell 11:00 1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks. Ettekandja : Riina Männiste 2. Vajaduspõhise peretoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak ...

Rakvere linnavalitsuse 29.12.2014 istungi päevakord

Istungi päevakord 29.12.2014 kell 11:00 1. Toimetulekutoetuse maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 2. Vähekindlustatud perede laste koolitustoetuse määramine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3....

Jõulutunnel

Tänavu kogutakse annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. Alates 5. jaanuarist  2015.a. on võimalik saada informatsiooni Jõulutunneli annetuste kohta telefonil 322 5879...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 22.12.2014

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks . Ettekandja : Riina Männiste 2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine. Ettekandja : Kairit Pihlak 3. Hooldajatoetuse määramine. Ettekandja...

Valgusfoori ümberprogrammeerimine

Seoses Tallinna tänava ja C.R. Jakobsoni tänava valgusfoori ümberprogrammeerimisega, lülitatakse valgusfoor vilkuvale režiimile.   Vabandame ebamugavuste pärast.   ...

Rakvere linn kutsub aastavahetuse ilutulestikku toetama

Rakvere linn koos tublide ettevõtjatega korraldab juba 15. aastat järjest ilutulestikku. 

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 15.12-21.12.2014

Istungi päevakord 15.12.2014 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 19. augusti 2013 a. määruse nr 5 "Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine. Ettekandja : Riina Männiste 2....

Linnavalitsus ootab ettepanekuid Rakvere teenetemärgi Rakvere Kroonimärk kandidaatide kohta

Rakvere linnavalitsus ootab hiljemalt 12. jaanuariks kirjalikke ettepanekuid Kroonimärgi, Rakvere linna teenetemärgi andmiseks. Ettepaneku saab teha nii füüsiline kui ka juriidiline isik. ...

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 08.12-14.12.2014

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 8.12.2014 kell 09:00 1. Rakvere linnavalitsuse 10. novembri 2014 a. korralduse nr 892 "Hooldekodusse paigutamisest keeldumine" peale esitatud...