1. Taksoveoloa andmine     2. Rakvere linnavalitsuse 24. oktoobri 2016. a korralduse nr 663 „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks" muutmine     3....

Rakvere linnaavalitsuse 24.04.2017 istungi päevakord

1. Taksoveoloa andmine     2. Rakvere linnavalitsuse 24. oktoobri 2016. a korralduse nr 663 „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks" muutmine     3....

1. Taksoveoloa andmine     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     4. Hooldekodu...

Rakvere linnavalitsuse 17.04.2017 istungi päevakord

1. Taksoveoloa andmine     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     4. Hooldekodu...

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete ning papi ja paberi kogumist jäätmevaldajatelt. Rakvere Linnavolikogu...

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete ning papi ja paberi kogumist jäätmevaldajatelt. Rakvere Linnavolikogu...

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere linnavalitsuse 10.04.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

1. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine     2. Rahvusvahelise kaitse saajate toimetuleku toetamine     3. Rakvere linnavalitsuse 27. märtsi...

Rakvere linnavalitsuse 03.04.2017 istungi päevakord

1. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine     2. Rahvusvahelise kaitse saajate toimetuleku toetamine     3. Rakvere linnavalitsuse 27. märtsi...

Rakvere linnavalitsuse 27.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3....

Rakvere linnavalitsuse 27.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 27.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3....

Rakvere linnavalitsuse 20.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest...

Rakvere linnavalitsuse 20.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 20.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest...

Rakvere linnavalitsuse 13.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Planeerimisalase ja ehitustegevuse korraldamine" (2. lugemine)  ...

Rakvere linnavalitsuse 13.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 13.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Planeerimisalase ja ehitustegevuse korraldamine" (2. lugemine)  ...

Rakvere linnavalitsuse 06.03.2017 istungi päevakord kell 9:00  1. Taksoveoloa andmine     2. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Planeerimisalase ja ehitustegevuse...

Rakvere linnavalitsuse 06.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 06.03.2017 istungi päevakord kell 9:00  1. Taksoveoloa andmine     2. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Planeerimisalase ja ehitustegevuse...

Alates 1. märtsist on Rakvere linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud biolagunevad jäätmed. See tähendab, et 1. märtsist tuleb biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed koguda eraldi ning anda üle...

Alates 1. märtsist uus kord biolagunevate jäätmete kogumisel

Alates 1. märtsist on Rakvere linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud biolagunevad jäätmed. See tähendab, et 1. märtsist tuleb biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed koguda eraldi ning anda üle...

Rakvere linnavalitsuse 27.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Volituse andmine     2. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere...

Rakvere linnavalitsuse 27.02.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 27.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Volituse andmine     2. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere...

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere linnavalitsuse 13.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine     2. Hooldajatoetuse määramine     3....

Rakvere linnavalitsuse 13.02.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 13.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine     2. Hooldajatoetuse määramine     3....

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. juuni 2015. a määruse nr 13 „Mitterahaline toetus...

Rakvere linnavalitsuse 06.02.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. juuni 2015. a määruse nr 13 „Mitterahaline toetus...

Rakvere linnavalitsuse 30.01.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Taksoveoloa andmine     3....

Rakvere linnavalitsuse 30.01.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 30.01.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Taksoveoloa andmine     3....

Rakvere linnavalitsuse 23.01.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine õnnemängu mängukoha avamiseks     2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine  ...

Rakvere linnavalitsuse 23.01.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 23.01.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine õnnemängu mängukoha avamiseks     2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine  ...

Rakvere linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a istungi päevakord kell 9.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks OÜ-le...

Rakvere linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a istungi päevakord kell 9.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks OÜ-le...

1. Igapäevaelu toetamise teenuse eest tasumine     2. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks     3. Rakvere linnavalitsuse 19. detsembri 2016. a korralduse nr...

Rakvere linnavalitsuse 09.01.2017 istungi päevakord

1. Igapäevaelu toetamise teenuse eest tasumine     2. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks     3. Rakvere linnavalitsuse 19. detsembri 2016. a korralduse nr...