1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere linnavalitsuse 22.05.2017 istungi päevakord kell 9.00

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

1. Rakvere linnavalitsuse 03. oktoobri 2016. a määruse nr 7 „Rakvere linna haridusteenuste infosüsteemi ARNO põhimäärus" muutmine     2. Müügikoha hooajalise laienduse...

Rakvere linnavalitsuse 15.05.2017 istungi päevakord

1. Rakvere linnavalitsuse 03. oktoobri 2016. a määruse nr 7 „Rakvere linna haridusteenuste infosüsteemi ARNO põhimäärus" muutmine     2. Müügikoha hooajalise laienduse...

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine     3. Müügikoha hooajalise laienduse...

Rakvere linnavalitsuse 08. mai 2017. a istungi päevakord kell 9:00

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine     3. Müügikoha hooajalise laienduse...

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Rakvere linnavalitsuse 03. oktoobri 2016. a määruse nr 7 „Rakvere linna haridusteenuste infosüsteemi ARNO põhimäärus"...

Rakvere linnavalitsuse 02. mai 2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Rakvere linnavalitsuse 03. oktoobri 2016. a määruse nr 7 „Rakvere linna haridusteenuste infosüsteemi ARNO põhimäärus"...

Laekus viis tööd. Žürii koosseisus Toomas Varek (volikogu esimees), Rainer Miltop (abilinnapea),Kersti Veidrik (perearst) Kalle Vellevoog (arhitekt-ekspert 8, EAL), Toomas Tammis...

Rakvere linn viis läbi arhitektuurikonkursi esmatasandilise tervisekeskuse projekteerimiseks

Laekus viis tööd. Žürii koosseisus Toomas Varek (volikogu esimees), Rainer Miltop (abilinnapea),Kersti Veidrik (perearst) Kalle Vellevoog (arhitekt-ekspert 8, EAL), Toomas Tammis...

1. Taksoveoloa andmine     2. Rakvere linnavalitsuse 24. oktoobri 2016. a korralduse nr 663 „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks" muutmine     3....

Rakvere linnaavalitsuse 24.04.2017 istungi päevakord

1. Taksoveoloa andmine     2. Rakvere linnavalitsuse 24. oktoobri 2016. a korralduse nr 663 „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks" muutmine     3....

1. Taksoveoloa andmine     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     4. Hooldekodu...

Rakvere linnavalitsuse 17.04.2017 istungi päevakord

1. Taksoveoloa andmine     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     4. Hooldekodu...

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete ning papi ja paberi kogumist jäätmevaldajatelt. Rakvere Linnavolikogu...

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete ning papi ja paberi kogumist jäätmevaldajatelt. Rakvere Linnavolikogu...

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere linnavalitsuse 10.04.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

1. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine     2. Rahvusvahelise kaitse saajate toimetuleku toetamine     3. Rakvere linnavalitsuse 27. märtsi...

Rakvere linnavalitsuse 03.04.2017 istungi päevakord

1. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine     2. Rahvusvahelise kaitse saajate toimetuleku toetamine     3. Rakvere linnavalitsuse 27. märtsi...

Rakvere linnavalitsuse 27.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3....

Rakvere linnavalitsuse 27.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 27.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Taksoveoloa andmine     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     3....

Rakvere linnavalitsuse 20.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest...

Rakvere linnavalitsuse 20.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 20.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine     2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest...

Rakvere linnavalitsuse 13.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Planeerimisalase ja ehitustegevuse korraldamine" (2. lugemine)  ...

Rakvere linnavalitsuse 13.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 13.03.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Planeerimisalase ja ehitustegevuse korraldamine" (2. lugemine)  ...

Rakvere linnavalitsuse 06.03.2017 istungi päevakord kell 9:00  1. Taksoveoloa andmine     2. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Planeerimisalase ja ehitustegevuse...

Rakvere linnavalitsuse 06.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 06.03.2017 istungi päevakord kell 9:00  1. Taksoveoloa andmine     2. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Planeerimisalase ja ehitustegevuse...

Alates 1. märtsist on Rakvere linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud biolagunevad jäätmed. See tähendab, et 1. märtsist tuleb biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed koguda eraldi ning anda üle...

Alates 1. märtsist uus kord biolagunevate jäätmete kogumisel

Alates 1. märtsist on Rakvere linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud biolagunevad jäätmed. See tähendab, et 1. märtsist tuleb biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed koguda eraldi ning anda üle...

Rakvere linnavalitsuse 27.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Volituse andmine     2. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere...

Rakvere linnavalitsuse 27.02.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 27.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Volituse andmine     2. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere...

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks     2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse...

Rakvere linnavalitsuse 13.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine     2. Hooldajatoetuse määramine     3....

Rakvere linnavalitsuse 13.02.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 13.02.2017 istungi päevakord kell 9.00  1. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine     2. Hooldajatoetuse määramine     3....