23.02.17

Toetuste taotlemine ja aruandlus

 

Rakvere linnavolikogu on kehtestanud mitmeid õigusakte, mis sätestavad Rakvere linna eelarvest kultuuri- ja spordiorganisatsioonide, kultuuri- ja spordiürituste ning –projektide toetuse taotlejale esitatavaid nõudeid, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korda, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimusi, toetuse väljamaksmise tingimusi ja korda ning toetuse saaja kohustusi. Taotlused saata aadressile linnavalitsus[ät]rakvere.ee.

 

2017 eraldatud toetused

Otsuse 15 15.02.2017 kultuuriüritused
Otsuse 8  18.01.2017 lisa- kultuuri tegevustoetused
Otsuse 9 18.01.2017 lisa spordi tegevustoetus
Otsuse 10 18.01.2017 lisa- spordi üritused

Kultuuriürituste ja projektide toetamise kord

Spordiürituste ja projektide toetamise kord

Tähtajad 15. august ja 15. november (järgmise aasta eelarvest)

Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse taotluse andmise kord
Tähtaeg 15. oktoober

Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord
Tähtaeg 15. oktoober

Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks kord (jõust. 01.08.2015) pdf
toetuse vorm doc

 

Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse taotluse vorm
Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse aruande vorm 

Spordiorganisatsioonide tegevustoetuse taotluse vorm
Spordiorganisatsioonide tegevustoetuse aruande vorm

 

Kultuuri- ja spordiürituste ning projektide taotluste vorm
Kultuuri- ja spordiürituste ning projektide toetuste kasutamise aruanne

 

Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse taotluse andmise kord  (§ 4)

Esinduskollektiivi toetuse taotlemise vorm

Soovitavalt täita taotluste vorm elektrooniliselt ( doc ) ja allkirjastada digitaalselt.
Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks taotlus saata Rakvere Linnavalitsusele linnavalitsus[at]rakvere.ee ja taodeldavate ruumide valdajale kooskõlastamiseks ja digiallkirjastamiseks.

 

Kui tegevuses osalevad noored vanuses 6-19 (kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Rakvere linn), siis palun tooge see arvuliselt välja taotleja tegevuses regulaarselt osalevate isikute nimekirja juures.

Näidisdokument

Toimetaja: ILMAR KUTSER