Rakvere linnavalitsus tellib Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 üle vaatamise ning  täiendamise Rakvere linna ühisveevärgi ja...

Rakvere linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava tellimine

  Rakvere linnavalitsus tellib Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 üle vaatamise ning  täiendamise Rakvere linna ühisveevärgi ja...

Rakvere tammiku MKA kaitsekorralduskava aastateks 2018-2027 tööversioon  

RAKVERE TAMMIKU MAASTIKUKAITSEALA KAITSEKORRALDUSKAVA KOOSTAMINE

Rakvere tammiku MKA kaitsekorralduskava aastateks 2018-2027 tööversioon  

Rakvere linnavalitsuse 29.01.2018. a korraldusega nr 73 kehtestati E. Vilde tn 2a kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu põhieesmärk on ehitusõiguse määramine esmatasandilise tervisekeskuse...

E. Vilde tn 2a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 29.01.2018. a korraldusega nr 73 kehtestati E. Vilde tn 2a kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu põhieesmärk on ehitusõiguse määramine esmatasandilise tervisekeskuse...

Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Rakvere linnavolikogule, asukohaga Rakvere Lai tn 20, 30 päeva...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et Rakvere linnavolikogu 17. jaanuari 2018 otsusega nr 6 on tunnistatud peremehetuks ehitiseks Rakvere linnas, Kibuvitsa tn 3 asuv garaažiboks ja otsustatud võtta ehitis Rakvere Linnavalitsuse valdusesse

Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Rakvere linnavolikogule, asukohaga Rakvere Lai tn 20, 30 päeva...

Soovime hinnapakkumist Rakvere Rahu halli (Rahu tn 15) tööruumide remondiks. Pakkuja peab omama kehtivat ehitustööde MTR registreeringut ja omama tööde teostamiseks piisava...

Ehitustööde tellimine Rakvere Rahu halli tööruumide remondiks

Soovime hinnapakkumist Rakvere Rahu halli (Rahu tn 15) tööruumide remondiks. Pakkuja peab omama kehtivat ehitustööde MTR registreeringut ja omama tööde teostamiseks piisava...

Kaebused ja ettepanekud koos avaldaja kontaktandmetega edastada kirjalikult Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20, Rakvere linn, 44308 või e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee. ...

Rakvere linnavalitsus on algatanud 15.01.2018.a korraldusega nr 41 Rakvere linna mürakaardi koostamise ning ootab 12. veebruarini 2018.a ettepanekuid mürahäiringut põhjustavate objektide kohta

Kaebused ja ettepanekud koos avaldaja kontaktandmetega edastada kirjalikult Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20, Rakvere linn, 44308 või e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee. ...

Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada supi pakkumine kolmel korral nädalas eel­kõige neile Rakvere linna inimestele, kellel puuduvad vahendid toidu ostmiseks. Pakkumised palume esitada...

Rakvere linn korraldab riigihanke supiköögiteenuse osutaja leidmiseks 2018 aastaks

Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada supi pakkumine kolmel korral nädalas eel­kõige neile Rakvere linna inimestele, kellel puuduvad vahendid toidu ostmiseks. Pakkumised palume esitada...

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks võrdse suurusega elamumaa kinnistuks. Olemasolev elamu koos kõrvalhoonega jääb planeeritavale Koidu tänava poolsele kinnistule. Koidu põik...

Rakvere linnavalitsuse 20.11.2017 a korraldusega nr 678 kehtestati Koidu tn 12 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks võrdse suurusega elamumaa kinnistuks. Olemasolev elamu koos kõrvalhoonega jääb planeeritavale Koidu tänava poolsele kinnistule. Koidu põik...

Soovime hinnapakkumist RAKVERE TERVISEKESKUSE ehitusprojekti ekspertiisiks. Ekspertiis on vajalik teostada põhiprojekti staadiumis olevale ehitusprojektile, mille valmimistähtaeg on 2017.a...

RAKVERE TERVISEKESKUSE ehitusprojekti ekspertiisi tellimine

Soovime hinnapakkumist RAKVERE TERVISEKESKUSE ehitusprojekti ekspertiisiks. Ekspertiis on vajalik teostada põhiprojekti staadiumis olevale ehitusprojektile, mille valmimistähtaeg on 2017.a...

1. Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017. a korraldusega nr 664 algatati Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus pereelamu rajamiseks. ...

Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017. a korraldusega nr 664 algatati Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine

1. Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017. a korraldusega nr 664 algatati Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus pereelamu rajamiseks. ...

Ehitustööde tellimine Rakvere Kultuurikeskuse tualettruumide remondiks

Ehitustööde tellimine Rakvere Kultuurikeskuse tualettruumide remondiks

Ehitustööde tellimine Rakvere Kultuurikeskuse tualettruumide remondiks

Jäätmete süvamahutite transpordi- ja paigaldusteenuse tellimine

Jäätmete süvamahutite transpordi- ja paigaldusteenuse tellimine

Jäätmete süvamahutite transpordi- ja paigaldusteenuse tellimine

Rakvere Linnavalitsus soovib osta tasakaaluringi koos paigaldusega

Rakvere Linnavalitsus soovib osta tasakaaluringi koos paigaldusega

Rakvere Linnavalitsus soovib osta tasakaaluringi koos paigaldusega

Hääletamissedelite ülelugemine toimub Rakveres Lai tn 20 ruumis nr 114 (I korrusel).

Rakvere linna valimiskomisjonis algab hääletamissedelite ülelugemine 16. oktoobril 2017 kell 10.00

Hääletamissedelite ülelugemine toimub Rakveres Lai tn 20 ruumis nr 114 (I korrusel).

Võõrandatava metsamaterjali kogumaht 34,65 tm, kogu metsamaterjali alghind 1435 eurot. Metsamaterjali kogumaht sisaldab endas järgmiseid sortimente ja hinnangulisi...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamiseks

Võõrandatava metsamaterjali kogumaht 34,65 tm, kogu metsamaterjali alghind 1435 eurot. Metsamaterjali kogumaht sisaldab endas järgmiseid sortimente ja hinnangulisi...

Rakvere Linnavalitsus esitas selle aasta veebruaris SAle Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotluse projekti „Rakveres Lennuvälja piirkonnas asuvate militaarehitiste lammutamine 2. etapp"...

Lennuki tänava garaažidealuse piirkonna arendus

Rakvere Linnavalitsus esitas selle aasta veebruaris SAle Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotluse projekti „Rakveres Lennuvälja piirkonnas asuvate militaarehitiste lammutamine 2. etapp"...

Rakvere linnavalitsuse 12.06.2017 a korraldusega nr 322 kehtestati Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a kinnistute detailplaneering. Detailplaneering teeb ettepaneku Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo...

Detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 12.06.2017 a korraldusega nr 322 kehtestati Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a kinnistute detailplaneering. Detailplaneering teeb ettepaneku Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo...

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu kaheks. Maakasutuse sihtotstarbed jäävad samaks. Üks käesoleva detailplaneeringu koostamise olulisemaid eesmärke on määrata krundile...

Rakvere linnavalitsuse 15.05.2017 a korraldusega nr 266 kehtestati Võidu tn 105 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu kaheks. Maakasutuse sihtotstarbed jäävad samaks. Üks käesoleva detailplaneeringu koostamise olulisemaid eesmärke on määrata krundile...

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja rajada planeeritavatele kinnistutele ühepereelamud. Rakvere linna üldplaneeringut planeeritav tegevus ei muuda. Üldplaneeringu kohaselt on...

Rakvere linnavalitsuse 08.05.2017 a korraldusega nr 243 kehtestati Herne tn 20 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja rajada planeeritavatele kinnistutele ühepereelamud. Rakvere linna üldplaneeringut planeeritav tegevus ei muuda. Üldplaneeringu kohaselt on...

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus riigigümnaasiumile vajalike hoonete ja tehnilise taristu rajamiseks, määratakse arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed,...

Rakvere linnavolikogu 26.04.2017. a otsusega nr 33 algatati L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneering

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus riigigümnaasiumile vajalike hoonete ja tehnilise taristu rajamiseks, määratakse arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed,...