« Tagasi

Detailplaneeringute kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 23.07.2018. a korraldusega nr 444 kehtestati F. R. Kreutzwaldi tn 24a kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneering.

Detailplaneering määrab planeeritavale krundile hoonestusaluse pinna ärihoone rajamiseks. Uued hooned võivad olla kõrgusega kuni 92 m (Euroopa kõrguste süsteemis ehk Amsterdami nulli suhtes). Olemasolevast maapinnast on lubatud kõrgus orienteeruvalt 12 meetrit. Lubatud hoonete arv on 2 ja lubatud maksimaalne ehitusalune pindala on 500 m².

Detailplaneeringu koostamisel kuulub arvestamisele Rakvere linna üldplaneering. Kinnistu sihtotstarbe määramiseks tehakse detailplaneeringuga ettepanek määrata ärimaa hetkel kehtiva tootmismaa sihtotstarbe asemel. Üldplaneeringu järgi on ärimaa sihtotstarve lubatud tootmismaa kõrvalfunktsioonina. Planeeritav tegevus on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga. Planeeringuga krundijaotust ei teostata.

Planeeritava ala suurus on u 2450 m².