9.08.17

 

Tasuta õigusabi ja võlanõustamisteenus

 

Rakvere Linnavalitsus koostöös SA Õigusteenuste Bürooga osutab TASUTA ÕIGUSABI ja võlanõustamist järgmistele vähekindlustatud linnakodanikele: 
• lasterikastele (peres 4 ja enam last) ja noortele peredele 
• mittetöötavatele puuetega inimestele 
• mittetöötavatele pensionäridele 
• töötutele ja muul mõjuval põhjusel mittetöötavatele isikutele 
• isikutele, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla EV kehtiva miinimumpalga 

SA Õigusteenuste Büroost saab abi paljudes õigusvaldkondades 
näiteks perekonnaõigus, sotsiaalõigus, võlaõigus, asjaõigus, tööõigus jm. 

Tasuta õigusabi ei osutata järgmistes õigusvaldkondades: 
• Äriõigus 
• Karistusõigus ja –protsess 
• Moraalse kahju hüvitamise nõuded 
• Autoriõigus 
• Väärteoasjad ja – menetlus 

Eelregistreerimine telefonil 6015122      (SA Õigusteenuste Büroo) vastuvõtuks, mis toimub Rakvere Sotsiaalabikeskuses eakate päevakeskuse ruumides Vilde 2a 
kord kuus neljapäeval ja reedel kell 10-15 

Nõustamine võlgnevuste puhul – võlanõustamine 

Võlanõustamine on nõustav teenus, mis on suunatud rahanduslikku raskustesse sattunud inimestele, peredele ja leibkondadele, kellel on seetõttu tekkimas või tekkinud sotsiaalsed probleemid. Probleemid muutuvad eriti raskeks kui keegi pereliikmetest kaotab töö. Paljud võlgades inimesed on teadmatuses ja ei oska oma probleemidega kellegi poole pöörduda. Siis on võlanõustaja see, kelle poole tuleks pöörduda. Võlanõustaja abistab inimest, kuidas toime tulla oma majanduslike võimaluste piires olemasolevate sissetulekutega, vältides ja ära hoides ülemääraste võlgade teket. Samuti võlgade tõttu kaasnevate muude probleemide lahendamine koostöös teiste asutuste ja organisatsioonidega. Võlanõustaja ei maksa võlgniku võlga ära, aga ta on toeks ja abiks, näidates inimesele, millised on tema valikud ning mida üks või teine valik kaasa toob. 
Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav pöörduda võlanõustaja poole: üürivõlg, telefonivõlg, laen eraisikult või pangalt, liising, järelmaks, maksuvõlg, trahvid, viivised, elatisraha võlg, krediitkaardi võlg, eluasemelaen, õppelaen, käendus jm. 
 

Justiitsministeerium koos Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimesele, kes teenivad vähem kui 1,5-kordne Eesti keskmine brutosissetulek, s.o 1730 eurot kuus (2017. a I kvartali tulemused).

Esimesed kaks tundi on tasuta. Õigusabi osutamist rahastab Justiitsministeerium.

Õigusabi osutatakse üle Eesti väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides: kohapealne konsultatsioon, telefoni ja e-kirja teel ning veebis. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus. Samuti aidatakse dokumente koostada ja ametiasutustega suhelda.

 

 

 

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET