27.02.14

Sotsiaalnõustamine

 

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaalnõustamise teenus on ettenähtud tasuta kõikidele abivajajatele, kes pöörduvad murega Rakvere Linnavalitsuse Sotsiaalosakonda. 
Teenust pakuvad: toetustespetsialist Kai-Ly Sankovski sotsiaaltoetusi puudutavates küsimustes, lastekaitsespetsialist Kai Parkja laste hoolekannet ja vähekindlustatud perede koolitustoetusi puudutavates küsimustes, sotsiaalosakonna juhataja Lea Kivipõld täisealiste piiratud teovõimega isikute eestkostet ja hooldekodusse paigutamise ning sotsiaalhoolekande korralduse küsimustes. 

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER