« Tagasi

Jäätmete süvamahutite transpordi- ja paigaldusteenuse tellimine

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumismenetluse jäätmete süvamahutite transpordiks ja paigalduseks järgmistel tingimustel:
1. 20 jäätmete süvamahutit transporditakse Tallinnast aadressilt Suur-Sõjamäe 31a Rakveresse.
2. Mahutid paigaldatakse vastavalt paigaldusjuhendile 2-kaupa 10-sse asukohta Rakvere linnas (juhend on lisatud, inglise keeles). Asukohad vastavalt Lisas 1 olevatele skeemidele ja koordinaatidele.
Paigaldatava mahuti tüüp on MolokClassic 3m3. Mahuti kogupikkus 2700 mm, sellest 1200 mm on maa-alune osa. Mahuti diameeter on 1300 mm. Kõrvuti paigaldatavate mahutite vahe peab olema vähemalt 300 mm. Paigaldamisel tuleb järgida paigaldusjuhendis toodud paigaldusviise vastavalt Lisas 1 esitatud pinnase omadustele.
3. Mahutite ümbrus tuleb laduda tänavakivisillutisega vastavalt Lisas 1 näidatud ulatuses. Sillutise ladumiseks vajalikud tänavakivid saab töövõtja tellija käest (vajaliku koguse arvestab töövõtja), vajalike äärekivide hankimine ja paigaldus kuuluvad töövõtja kulul töömahtu.
4. Kaevis on võimalik viia Rakveres Näituse tn 28 asuvale ladustusplatsile, ladustamise tingimused täpsustatakse Rakvere Linnavalitsusega.

Tööde teostamise hiliseim tähtaeg on 12.12.2017.a.

Hinnapakkumises palume esitada eraldi ridadena mahutite Tallinnast Rakveresse transpordi
maksumus ning mahutite paigaldamise maksumus koos kivisillutise ladumisega. Palume maksumus esitada koos käibemaksuga ja ilma selleta. Juhul kui pakkuja ei ole käibemaksukohuslane, palume vastava asjaolu pakkumuses ära märkida.

Pakkuja peab olema varasemalt teostanud jäätmete süvamahuti paigaldamist. Pakkuja peab esitama teostatud tööde kohta kuni kahe objekti andmed koos teise lepingupoole kontaktandmetega.
Paigaldusteenusele esitada garantiiaeg, mille minimaalne pikkus peab seejuures olema vähemalt kaks aastat (v.t lepingu punkti 6).

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesolevast pakkumuste esitamise ettepanekust tulenevatele tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Pakkuja poolt pakutav pakkumus peab olema jõus vähemalt 14 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Hinnapakkumise esitamise hiliseim tähtaeg on 26.10.2016 kell 11.00. Palume pakkumine saata elektronkirja teel aadressil riin.sikka@rakvere.ee.

Töövõtulepingu projekt

Lisa 1

Paigaldusjuhend