5.04.17

Puudega isiku parkimiskaart

 

Parkimiskaart antakse välja isikule, kellel esineb  keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle; ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

 

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER