Noorte omaalgatusprojektide toetamine

Toetuse eesmärgiks on noorte sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja tervisekasvatuse alase tegevuse arendamine omaalgatuse kaudu ning suurendada selle kaudu noorte osalemist Rakvere linnas toimuvates tegevustes.

Toetust saab taotleda noorteühing või 18-26 aastane füüsiline isik, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

Toetuse taotlemise tähtajad on igal aastal 1. veebruar, 1. mai ja 1. oktoober.

Määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/405042018027

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2018. aastal noorteprojektidele

Täiendavat toetust on õigustatud taotlema organisatsioonid, kelle üheks tegevuseks on Rakvere linna noortele suunatud noorsootöö.

Täiendavat toetust antakse 7-19 aastastele noortele suunatud innovaatiliste huvitegevuse võimaluste algatamiseks ja täiendavate võimaluste loomiseks huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt ja  toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2018. aastal.
Määrus  https://www.riigiteataja.ee/akt/405042018028
 

SPOKU