Rakvere Linnavalitsus

Registrikood 75025064

Lai 20, 44308 Rakvere

Telefon +372 322 58 70
Faks +372 322 58 71

E-post linnavalitsus[at]rakvere.ee

E-arved:edastada e-arvena Omniva arvekeskuse kaudu või PDF-formaadis aadressil rakvereLV@e-arvetekeskus.eu

 

Linnavalitsus avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

 

AS SEB Pank ak EE8610 10502003419005 

AS Swedbank ak EE3222 00 221004110432

Tehingupartneri kood 266101

 

Linnapea 

 

Marko Torm

marko.torm[at]rakvere.ee

Tel  +372 322 58 72 

        +372 53364289

Lai 20, kabinet 203

Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30

(vajalik eelnev registreerimine)

 

 

Abilinnapea 

 

Triin Varek

triin.varek[at]rakvere.ee 

 Tel. +372 32 25 822

         +372 5028191

 Lai 20, kabinet 202

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30

 

 

 

Abilinnapea 

 

 Neeme-Jaak Paap

neeme-jaak.paap[at]rakvere.ee

 Tel. +372 32 25 897

         +372 5081224

 Lai 20, kabinet 201

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30

 

Linnavalitsuse liige

Tõnis Pruler

 

Linnavalitsuse liige

Kadri Vahula

 

Linnavalitsuse liige

Tiiu Säbel

Linnavalitsuse liige

Rainer Miltop

 

 

Linnakantselei

   

Riina Männiste

linnasekretär
ametijuhend

Lai 20, kabinet 204 
 322 5873 riina.manniste[at]rakvere.ee

E 13.00-14.30

Tegevusvaldkond: linnakantselei juhtimine, õigusalased küsimused

Hiie Lekko

jurist

Lai 20, kabinet 213          

325 5292

Tegevusvaldkond: riigihanked

Marika Villup

personalispetsialist

Lai 20, kabinet 204            

322 5892   marika.villup[at]rakvere.ee  

Tegevusvaldkond: personalitöö, avaliku ürituse korraldamise load, ilutulestiku korraldamise load

Mirjam Lukme-Suomalainen

juhiabi

Lai 20, kabinet 205              

322 5870, + 372 5341 8340 mirjam.lukme[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse üldtelefonile vastamine, linnapea ja abilinnapeade assisteerimine
Anneli Riim
perekonnaseisuametnik
 

Lai 20, kabinet 103
325 8062 anneli.riim[at]rakvere.ee
K 09-12 ja 13-16 R 09-12

Tegevusvaldkond: perekonnaseisutoimingud (abielu sõlmimine, abielu lahutamine, sünni ja surma registreerimine)
Terje Pärnasalu
perekonnaseisuametnik
Lai 20, kabinet 103
325 8061 terje.parnasalu[at]rakvere.ee
E, K 09-12 ja 13-16 R 09-12
Tegevusvaldkond: perekonnaseisutoimingud (abielu sõlmimine, abielu lahutamine, sünni ja surma registreerimine)

Õilme Eevald

perekonnaseisuametnik

Lai 20, kabinet 105              3225878
oilme.eevald[at]rakvere.ee    E, K 9.00-12.00 ja  13.00-16.00
R 9.00-.12.00

Tegevusvaldkond: elukoha registreerimisee toimingud, perekonnaseisutoimingud (sünni ja surma registreerimine)

Piret Tammjärv    

perekonnaseisuametnik

Lai 20, kabinet 105             
322 5877 piret.tammjarv[at]rakvere.ee       E, K 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
R 9.00-12.00

Tegevusvaldkond: perekonnaseisutoimingud (sünni ja surma registreerimine),elukoha registreerimise toimingud.

Kaire Kalmet

infospetsialist

Lai 20, kabinet 107            
322 5891        kaire.kalmet[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: dokumentide ja toimikute säilitamise korraldamine, linnakantseleis kodanike vastuvõtt 

Merle Palmar

infospetsialist

Lai 20, kabinet 107            322 5820    merle.palmar[at]rakvere.ee       

Tegevusvaldkond: vastuvõetud või saabunud dokumentide registreerimine, dokumentide väljasaatmine, linnakantseleis kodanike vastuvõtt, üldtelefonile vastamine, linnavalitsuse üldisel e-posti aadressil saabunud dokumentidega tegelemine.
Ilmar Kutser
infotehnoloogiaspetsialist

Lai 20, kabinet 208                322 5882, + 372 510 1470       ilmar.kutser[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: infotehnoloogia toimimise tagamine

 

Rahandusosakond

   

Ruth Jõgiste

pearaamatupidaja

Lai 20, kabinet 211                  322 5875            ruth.jogiste[at]rakvere.ee          Tegevusvaldkond: rahandusosakonna töö juhtimine, finantstegevus ja aruandlus.

Maarika Ankur 

pearaamatupidaja asetäitja

Lai 20, kabinet 212             
322 5876  maarika.ankur[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: finantstegevus

Ly Rannamäe
vanemraamatupidaja

Lai 20, kabinet 212                
322 5898
ly.rannamae[at]@rakvere.ee
Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine

Marju Holzmann
raamatupidaja

Lai 20, kabinet 212                        322 5895 marju.holzmann[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine
 
Virve Õunmaa   raamatupidaja

Lai 20, kabinet 212                 

322 5881 

virve.ounmaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine

 

Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna juhataja

Lai 20, kabinet 106
322 5896, +372 5158185
kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, puudega laste juhtumikorraldus

Kai Lipp

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 109              

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee                    

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, eakate juhtumite korraldamine, sotsiaalnõustamine, ravikindlustusega hõlmamata vähekindlustatud isikute ravi korraldamine, toimetulekuraskustes olevate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel

Anne Kesküla

lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 108       
322 2335, + 372 5344 2295        

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Airiin Allikmäe
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 102 
322 2333, +372 5302 3963
airiin.allikmae[at]rakvere.ee  E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Riina Kaur
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 102 
322 5887 mob. 5500140
riina.kaur[at]rakvere.ee        E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 
Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kai-Ly Sankovski

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 110              322 5880,+ 372 5304 7000   kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee      E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,      R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning parkimiskaartide väljastamine

Ita Konsa

sotsiaaltöö spetsialist

Lai 20, kabinet 110              322 5889,  + 372 53047000     ita.konsa[at]rakvere.ee        E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,     R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning parkimiskaartide väljastamine
Sigrit Kullang
Hoolduse koordinaator

588 788 34
sigrit.kullang[at]rakvere.ee

 

 

Arengu - ja kommunikatsiooniosakond

Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist

Lai 20, kabinet 207
322 5886, +372 510 4544
kristel.mand[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: kommunikatsiooni, turundustegevuse ja mainekujunduse korraldamine

Leeli Uustalu

turismiinfokeskuse administraator

Lai 20      

324 2734 
turism[at]rakvere.ee              

Tegevusvaldkond: turismiinfokeskuse toimimise tagamine

 

 

 

Linnamajandus- ja planeerimisosakond

 

Angeelika Pärna

linnaarhitekt

Lai 20,kabinet  210         
             322 5893; +372 57502821                      angeelika.parna[at]rakvere.ee     
E,T 15.00-17.00  

Tegevusvaldkond: Rakvere linna üldplaneeringu ja detailplaneeringutega ning linnakujundusega seotud küsimused

Kalvi Karu

ehitusinsener

Lai 20, kabinet 101
           322 5823;  + 372 5334 1870       kalvi.karu[at]rakvere.ee
           K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: linna omandis olevate hoonete ja rajatiste ehitustööd
Ellen Kuusik             ehituse peaspetsialist Lai 20, kabinet 215        
322 5827,  + 372 528 2296   
               ellen.kuusik[at]rakvere.ee               T 9.00-12.00, K 14.00-17.00
Tegevusvaldkond: ehitusload, kasutusload, teatised, planeerimis- ja ehitusprojektid ja ehitiste mõõdistusprojektid, ehitisregistrile andmete esitamine

 Tiia Rüütel
ehituse spetsialist

Lai 20, kabinet 209
                 322 5894                     tiia.ruutel[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute nõuetele vastavuse kontrollimine; ehitus- ja kasutuslubade taotluste ja teatiste menetlemine ehitisregistris

Inge Kuhi

maakorraldaja

Lai 20, kabinet 214         
324 0312  inge.kuhi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maakorraldusega seotud küsimused
Õie Sella     maakorraldusspetsialist

Lai 20, kabinet 214         
322 5829oie.sella[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maamaksu küsimused

Lennart Korbe

teedeinsener

Lai 20, kabinet 101         
322 5824, + 372 505 3361           lennart.korbe[at]rakvere.ee            
T 14.00-16.00      

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate ning teerajatistega seotud küsimused, kaevelubade väljastamine, tänava sulgemise loa väljastamine, tänavavalgustusega seotud küsimused, liikluskorraldustööde organiseerimine

Anu Otsma

linnaaednik

Lai 20, kabinet 206
322 58 26
 anu.otsma[at]rakvere.ee 
Vastuvõtuaeg T 10.00-12.00

Tegevusvaldkond: haljasaladega seotud küsimused, linna kalmistute haldamise korraldamine, mänguväljakutega seonduv

Taavi Saar

linnametsnik

Lai 20
saartaavi[at]gmail.com
mob. 5089955
Tegevusvaldkond: linna metsaga seotud küsimused. Dendroloogilised ekspertiisid.

Moonika Pitkve

järelevalvespetsialist

Lai 20, kabinet 101
moonika.pitkve[at]rakvere.ee
322 58 74, +372 5299016

T 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelelvalve toestamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv, veoautode sissesõidulubade vormistamine.

Mati Jõgi
linnavaraspetsialist
 

Lai 20, kabinet 213
322 5883, 5255167
mati.jogi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavaraga seotud küsimused, taksoveoga seotud küsimused
Margit Tiidemaa majandusspetsialist
Lai 20, kabinet 105            
325 1255 + 372 517 2397 margit.tiidemaa[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: linnavalitsuse majandusküsimused
Erkki Leek              planeerimisspetsialist

Lai 20, kabinet 214
322 58 28,  + 372 5661 0001   
erkki.leek[at]rakvere.ee
T 10,00-12,00, K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: geodeetiliste mõõdistamised, detailplaneeringud

Marju Püümets

linnakunstnik

Lai 20, kabinet 210
322 5899 
marju.pyymets[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnakujundus, välireklaam

Kalle Koidumäe

kalmistuvaht

Rahu 17a (Rahu hall)
327 7035, + 372 5343 7770       kalle.koidumae[at]rakvere.ee
T-R 8.00-18.00, L 08.00-12.00   lõunapaus 13.00-14.00

Tegevusvaldkond: kalmistute haldamine, hauaplatside kasutusse andmine

Getter Renel
keskkonnaspetsialist

 

Lai 20, kabinet 206
322 5825, 5650 9134
 

Tegevusvaldkond: jäätmehooldusega seotud küsimused, hulkuvate loomadega seotud tegevuste korraldamine, keskkonnareostuse likvideerimise korraldamine.

                   

 

Haridusosakond

 

Vilja Messer

hariduse peaspetsialist

Lai 20, kabinet 104                  322 2336  mob. 5563 0200              vilja.messer[at]rakvere.ee                     E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 Tegevusvaldkond: koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmisega seotud küsimused; hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimused, koolikohustuslike laste arvestuse pidamine

 

Kultuuriosakond

   

Katrin Joselin

kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Lai 20, kabinet 102
katrin.joselin[at]rakvere.ee              322 5879, + 372 53268054 

Tegevusvaldkond: kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkondades Rakvere linna poolt antavate toetuste taotluste menetlemine, lepingute täitmise jälgimine, valdkondlike ürituste korraldamine