6.10.17

Lapsehoiuteenust osutatakse Rakvere linnas 1,5-3aastastele lastele, kelle vanem seda soovib.Rakvere linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on sõimeealine laps:

1. kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linn;

2. kelle vanem ei saa vanemahüvitist;

3. kelle vanemad töötavad või on hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega.

Kõik lapsed, kes pole jooksva aasta 30.septembriks saanud 3aastaseks, loetakse sõimealisteks.

 

Majaemand OÜ. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele.
Kruusa 19A, Rakvere.
Koidula Saun, tel 554 2802
majaemand@gmail.com

OÜ ANNI JUURES. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele.
Tallinna tn 28, Rakvere.
annijuures@gmail.com
Terje Geidik, tel 5395 8711.

Lastehoid Õnnelaps. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele.
Tallinna tn 38 (sissepääs sisehoovist).
Telefon 5376 8825
e-post. virumaalastehoid@gmail.com
Riina Rooberg

OÜ Laste hoid peopesal. Lapsehoiuteenus kuni 5 lapsele.
Sepa 20, Rakvere
Heidi Jakobson
Telefon 5809 7865
e-post peopesal@gmail.com

Kauri lasteaiad. Lapsehoiuteenus kuni 60 lapsele.
Posti tn 18A, kuni 40 last,
Koidula tn 14 (Waldorf-lasteaed, kuni 20 last)
Telefon 324 4122
E-post: lasteaedkaur@hot.ee

 

Lapsevanema kuutasu 01.01.-31.12.2017 lasteahoidudes, kui linn kompenseerib osa tasust:

Majaemand OÜ 70,50 eurot
OÜ ANNI JUURES 70,50 eurot
Lastehoid Õnnelaps 70,50 eurot
OÜ Laste hoid peopesal 86 eurot
Kauri lasteaiad 70,50 eurot

Rakvere linna elanike registrisse kantud laste eest maksab linn lapsehoiuteenuse pakkujatele toetust. Vaata link: https://www.riigiteataja.ee/akt/426022016003

Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemine (vorm teenuse pakkujale)

Toimetaja: ILMAR KUTSER