16.11.17

Koalitsioonileping 2017-2021

 

KOALITSIOONI MOODUSTAMISE KOKKULEPE

• Ehitame Arvo Pärdi nimelise Kultuurikeskuse.
• Ehitame koostööd riigiga Riigigümnaasiumi.
• Ehitame Euroopa Liidu vahendite toel Perearstikeskuse.
• Liigume etapiliselt lasteaia toidu tasuta pakkumise suunas.
• Hindame munitsipaalmajade ehitamise vajalikkust linnaruumis ja võtame vajadusel vastu otsuse nende rajamiseks.
• Rekonstrueerime Rakvere Vallimäe ja viime ellu Pika tänava rekonstrueerimisprojekti, Euroopa Liidu vahendite olemasolul.
• Ehitame välja toimiva ja ühenduses oleva kergliiklusteede ja kõnniteede võrgustiku (Vaala-, Põhjakeskuse suund, Õie, Narva, Tartu, Karja, Kunderi, Jaama Puiestee jt tänavad).
• Ehitame Rakvere Rahvaaia tänapäevase perepargi, puhkepaikade ja atraktsioonidega lastele.
• Ehitame Rakvere Keskväljakule Turismiatraktsiooni ja esinemispaiga.
• Jätkame "Valgustatud Rakvere" projektiga avalike objektide valgustamiseks ja nähtavamaks tegemiseks.
• Loome korterelamute lähedusse koerte jalutusväljakud.
• Kutsume ellu linna ettevõtjate ümarlaua infovahetuseks ja tagasiside saamiseks.
• Korrastame ja kaasajastame linna juhised, infotahvlid ja teeviidad.
• Täiendame ja kaasajastame tänavavalgustust.
• Panustame tugiisiku süsteemi mitmekesistamisesse ja erivajadustega inimeste toetamisse.
• Toetame päevahoiu loomist dementsetele, koostöös mittetulundusliku sektoriga.
• Toome kesklinna tagasi eheda jõulukuuse ja jätkame huvipakkuvate kuuseinstallatsioonide väljapanekuga.
• Leiame parima lahenduse väikelaste hoiu korraldamiseks.
• Mitmekesistame vabaaja veetmisvõimalusi linnaparkides ja haljasaladel (discgolfi rada, betoonist lauatennise lauad vms). Ehitame virgestusalade võrgustiku.
• Kaardistame ja korrastame aktiivsed jalakäijate liikumistsoonid.

Käesolev Leping on sõlmitud Rakveres, 17.oktoobril 2017.a.


Eesti Reformierakond ……………………………………………………../Aleksandr Holst/


Erakond Isamaa ja Res Publika Liit…………………………………../Kert Karus/


Eesti Keskerakond…………………………………………………………../Triin Varek/