27.02.14

Isikliku abivahendi kaart

 

 

Tehnilise abivahendi taotlemine:                                         2011.a

 

(1) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist või laenutamist võivad taotleda:
1) lapsevanemad või eestkostja lapsele;
2) tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% või kellele on määratud puude raskusaste;
3) vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut;
4) insuliini süstivad diabeetikud;
5) isikud, kellel on rinnavähi tagajärjel eemaldatud rind.
6) isikud, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist.

 

(2) Tehniliste abivahendite kasutamise vajaduse määrab:
1) tehniliste väikeabivahendite korral perearst või eriarst;
2) keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarst või rehabilitatsiooniasutus.

 

(3) Isikliku abivahendi kaardi saamiseks pöördub taotleja esmakordse kompenseerimise taotlemiseks elukohajärgsesse omavalitsusse.

 

Võttes kaasa arstitõendi ja isikliku abivahendi kaardi, saab taotleja pöörduda abivahendeid väljastavasse ettevõttesse.

 

- Korduvalt määratud väikeabivahendite ostmiseks või laenutamise kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja abivahendeid väljastavasse ettevõttesse.

- isik esitab elukohajärgsele maavalitsusele vabas vormis avalduse järgmistel juhtudel:

* korduvalt määratud keerulisemate abivahendite kompenseerimise taotlemiseks;

* kui isik vajab uut abivahendit enne eelmise kasutusaja möödumist;
* kui isik vajab abivahendit, mis ei ole toodud SoM 2000.a määrus nr 79 lisades 1 v 2.

 

Kui isik vajab abivahendit maksumusega alates 1278, 23 eurot (20000 krooni):

on vajalikud järgmised dokumendid:
 

1) taotlus Lääne- Viru maakonna ekspertkomisjonile või maavanemale (vabas vormis);
2) isikliku abivahendi kaart;
3) eriarsti tõend või rehabilitatsiooniplaan;
4) hinnapakkumised, vähemalt 3 (maavalitsuse töötaja küsib need firmadelt).

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER