30.03.16

Hooldajatoetus

 

Alus:Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise maksmise kord

Rakvere Linnavolikogu määrus 16. 03. 2016 nr 9 

Hooldajatoetust makstakse isikule, kes hooldab isikut, kelle tegelik ja Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht on Rakvere linn.

Hooldajatoetus määratakse:

• 16-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku hooldajale, kes on oma tervisliku seisundi, töö- ja elukorralduse tõttu võimeline osutama hooldamist;

• 3 – 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse või 16 – 18- aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

Raske puudega 16-aastase ja vanema isiku hooldaja hooldajatoetus on 31.20 eurot ning sügava puudega 18-aastase ja vanema isiku hooldaja hooldajatoetus on 52 eurot.

3 – 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse vanema või võõrasvanema hooldajatoetus on 19.50 eurot.

16 – 18-aastase sügava puudega lapse vanema või võõrasvanema hooldajatoetus on 26 eurot.

16 – 18-aastase raske puudega lapse vanemale või võõrasvanema hooldajatoetus on 15.60 eurot.

Töövõimelises eas hooldaja saab ka ravikindlustuse.

Hooldajatoetust ei määrata 16-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku hooldajale, kes on perekonnaseaduse järgi hooldatava seadusjärgne ülalpidaja ja kelle elukorraldus või varaline seisund võimaldab kõrvalabi, juhendamise või järelevalve korraldamist. Varalist seisundit loetakse seejuures hooldamise võimaldamise jaoks piisavaks, kui pere sissetulekud ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude tasumist üle kahekordse Riigikogu poolt riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiiri. Hooldaja tõendab oma perekonna sissetulekute ja eluasemekulude suurust vastavate dokumentide esitamisega.

Hooldajatoetuse taotlemise blankett 

 

Toimetaja: INGE PEEBU