23.03.16

 

Uuenenud majandustegevuse register

 

1. juulil 2014 jõustunud majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega (edaspidi MsüS https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015051?leiaKehtiv) uuenes ka majandustegevuse register (edaspidi MTR) https://mtr.mkm.ee

 

Kõigi varem MTRis registreeritud ettevõtjate andmed kantakse uuenenud registrisse automaatselt üle ja ettevõtjatel ei ole vaja registris lisatoiminguid teha. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kaob, kustutatakse sealt automaatselt.

 

Ettevõtjatel kaob kohustus oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, sest edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

 

Oma tegevust ei pea enam MTRis registreerima järgmistes valdkondades tegutsevad ettevõtjad: jaekaubandus, hulgikaubandus, teenindus, toitlustamine, kaubanduse korraldamine – neid valdkondi reguleerivad kaubandustegevuse seadus ja muud eriseadused.  Samuti  ei ole teatamiskohustust majutusteenust pakkuvatel ettevõtjatel.

 

Erandina jääb kaubandusvaldkonnas teatamiskohustus alles alkoholi-, tubakatoodete jae- ja hulgimüügi, hambavalgendustoodete ning biotsiidi hulgimüügiga tegelevatele ettevõtjatele, kes peavad selle kohta MTRile esitama teate. See kehtib ka  majutusasutuste kohta, kes soovivad müüa alkohoolseid jooke.

Teate saab esitada tasuta riigiportaali http://eesti.ee kaudu.

 

Kui ettevõtja esitab teate muul viisil kui riigiportaali kaudu (otse haldusorganile), tuleb tasuda riigilõivu 10 € järgmiste kannete eest:

* majandustegevuseteade

* majandustegevuse üldandmete muutumise teade

* majandustegevuse jätkamise teade

 

Riigilõiv tasutakse Rakvere Linnavalitsuse kontole a/a EE861010502003419005 SEB pangas

 

Täiendav info Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel

https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb

Toimetaja: ILMAR KUTSER